عکس های واقعی – تخیلی

عنکبوت عراقی

واقعی

نقاشی کف خیابان

واقعی

باقی عکس ها درادامه مطلب:

تسونامی در تایلند

ساختگی

نمایش نیروی هوایی امریکا

ساختگی

بزرگترین سگ دنیا

ساختگی

بزرگترین گربه جهان

واقعی

شکل  گرفتن ابرها به صورت دست خداوند

ساختگی

خواهرهای دوقلوی سیاه و سفید

واقعی

کشف اسکلت یک غول در خاور میانه

ساختگی

آهوی زال(سفید مو

واقعی

نقاشی کف خیابان

واقعی

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: